Mienskipssoarch

In de gemeente Boarnsterhim wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uitgevoerd door Stichting Mienskipssoarch. Het uitgangspunt van de Wmo is dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig blijft wonen en gelegenheid heeft om mee te doen aan maatschappelijke activiteiten. Op het moment dat dit door ziekte, beperkingen of psychische problemen niet meer zo vanzelfsprekend is, kunt u ons vragen met u mee te denken en een oplossing te zoeken voor uw vraag. Voor meer informatie: www.mienskipssoarch.nl.

De Meitinker voor Jirnsum is Afke Krikke, tel: 06 – 12506086 of 0566 – 625151, e-mail: afkekrikke@mienskipssoarch.nl
Spreekuur: iedere eerste dinsdag van de maand van 9.30 uur tot 10.30 uur in MFC It Kattehûs.


Back to Top ↑