Nieuws

Gepubliceerd op 16 april 2015 | door Redactie

0

Vruchtbare ‘breinbrûzersjûn’ in het Kattehûs

Gisteravond was het dan eindelijk zover: de door de ‘werkgroep dorpsvisie’ georganiseerde ‘breinbruzersjûn’.  Tijdens de Jaarvergadering van PBI van 4 maart werd het al aangekondigd en middels een prachtige flyer werden de niet-aanwezigen op de hoogte gebracht.
De ‘werkgroep dorpsvisie’ bestaat uit Guusta Elzinga, Sake Janse, Abe Buwalda, Debbie de Vries, Erik Pereboom, Bert de Jong, Anne Sollie en Yke Hokwerda en zij telden plus minus 50 aanwezigen.

Yke opende de avond en alvorens er stemkastjes werden uitgedeeld, was er nog de gelegenheid om lopende initiatieven te presenteren. Deze kon kracht worden bijgezet door op de zeepkist te gaan staan. Zo vertelde Willemke van der Meer, bijvoorbeeld, enthousiast over de vorderingen omtrent Dekemahiem , vertelde Jan Smittenberg over de Sylsbrege en was er een mooie tegenstelling tussen jong en oud in de personen Tedde Langhout en Baukje van der Lei, met beide duidelijke doelen; het ‘jeugd’ en de ’65+ soos’ onder de aandacht brengen.
Tijdens de stemronde kwamen 12 stellingen aan bod en kon men met een ‘eens’ of ‘oneens’ of een cijfer 1 t/m 9 een mening kenbaar maken. De stellingen gingen bijvoorbeeld over het kunnen vinden van de juiste informatie, welk positief/negatief woord sluit het meeste bij Jirnsum aan, of wat het allerbelangrijkste werd gevonden aan Jirnsum. Hoe wilden de mensen Jirnsum in de toekomst zien, was ook een van de stellingen.
De ‘uitslag’ per stelling werd tussendoor interactief gedeeld en besproken, wat weer leuke anekdotes opleverde. Maar er werd ook duidelijk dat er bij de mensen bijna niet bekend is welke werkgroepen er actief zijn en wie daar bij betrokken zijn. Er werden ook ideeën geopperd om van de diverse verenigingen de voorzitters bij elkaar te zetten voor het uitwisselen van kennis.
Opmerkelijk was ook dat de rust in het dorp zeer gewaardeerd word, maar tevens ook aangemerkt werd als negatief punt; een zekere mate van reuring zou dus wel op prijs worden gesteld.

Na de pauze werden er ‘open space’ discussies gevoerd. Op diverse plekken binnen het Kattehûs kon er gesproken worden over verschillende speerpunten van de werkgroep. Te denken valt aan bijvoorbeeld kunst/cultuur, leefbaarheid/woonomgeving, zorg/welzijn of winkel/horeca. Tijdens deze gesprekken werden kernwoorden op grote vellen papier genoteerd en na een half uurtje werden deze aan de aanwezigen gepresenteerd en uitgelegd.
Zo werd er gediscussieerd over parkeergelegenheid, een strandje bij de syl, een kunstroute door Jirnsum, groen of geen groen en diverse andere zaken.

De ‘werkgroep dorpsvisie’ heeft voldoende input gekregen en kan aan de slag! Ze spraken van een geslaagde avond en willen de aanwezigen bedanken voor hun komst.

 

 

DSC_0899

DSC_0900

DSC_0901

DSC_0904

DSC_0905

DSC_0909
Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen