VV Irnsum no image

Gepubliceerd op 3 november 2004 | door Redactie

0

VV Irnsum op papier klaar voor de toekomst

Curieus was de keuze van het bestuur om de notulen en de verslagen niet af te drukken in de dorpskrant. Het argument dat de ‘gegevens’ dan ook terechtkomen bij niet-leden fronste hier en daar een wenkbrauw. Het bestuur koos er nu voor om tijdens de vergadering de circa 40 aanwezigen nog de mogelijkheid te geven de stukken door te lezen. Dit verslapte niet alleen de aandacht, maar bracht ook onnodig tijdsverlies met zich mee.

Opvallend was verder de rol van de jeugdcommissie jegens het bestuur. Zo opperde eerstgenoemde dat, wegens een tekort aan scheidsrechters, de senioren uit de hoogste elftallen de verplichting krijgen om wedstrijden bij de jeugd te fluiten. Daarbij hadden ze even over het hoofd gezien dat ‘iets verplicht stellen’ aan de ledenvergadering moet worden voorgelegd en vervolgens het bij goedkeuring in het huishoudelijk reglement moet worden opgenomen.

Financieel had de vereniging de zaken aardig voor elkaar. Desalniettemin werd er kritisch geluisterd naar de toelichting van de penningmeester. Twee posten liepen ten aanzien van voorgaande jaren uit de pas. Ten eerste de post ‘Trainerskosten’. Deze wordt dit seizoen maar liefst 35% hoger begroot dan de uitkomst van het geëvalueerde seizoen. Dit heeft vooral te maken met de introductie van het nieuwe Technisch Beleidsplan. Daarnaast viel het begrote tekort van € 4560 op. Het bestuur vond het nog niet nodig een contributieverhoging door te voeren. Ze wilde eerst een paar ontwikkelingen (nieuwe sponsorcontracten en kantine-inkomsten) afwachten.

Voor de rest bracht de vergadering geen opvallende zaken. Duidelijk en helder was wel het verhaal over het Technisch Beleidsplan. Er staat heel veel op papier, maar de verantwoordelijke bestuurder memoreerde de vergadering steeds weer dat het alleen waarde heeft als er draagvlak voor is. Gezien de omvang en het enthousiasme van de huidige kaderleden lijkt dat geen probleem. Het is nu nog zaak om ouders, leden en derden hier intensief bij te betrekken. En dan maar hopen dat één van de doelstellingen – spelen in de 3e klas – gerealiseerd kan worden.


Bestuur VV Irnsum

Foto’s: douwe doefke
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen