Nieuws

Gepubliceerd op 14 januari 2017 | door Redactie

0

Wat past wel en niet bij Jirnsum?

Wat past wel en niet bij het dorp Jirnsum? Die vraag staat centraal bij een tweetal avonden over de ruimtelijke kwaliteit, die de gemeente Leeuwarden binnenkort organiseert. Hieronder leest u de uitnodiging.

Denk mee over de kwaliteit van Jirnsum!

Welstand, misschien heeft u er wel eens mee te maken gehad of iets over gehoord. Welstand heeft te maken met hoe een bouwplan past in de omgeving. U kunt hiermee te maken krijgen als u een bouwvergunning aanvraagt voor bijvoorbeeld een aanbouw of dakkapel. De schoonheidscommissie toetst uw bouwplannen aan de welstandsnota. Hierin staan eisen opgenomen voor kleur en materiaalgebruik en vorm van gebouwen, kortom de uiterlijke kenmerken.

Mensen vinden ruimtelijke kwaliteit belangrijk. Inwoners worden steeds mondiger en zijn gelukkig betrokken als het om hun leefomgeving gaat. Maar het draagvlak voor welstand onder inwoners en bestuurders neemt af. Regels voor ruimtelijke plannen worden soms als ingewikkeld, onduidelijk en overbodig ervaren.

In 2019 kom er een nieuwe Omgevingswet, waarin regelgeving vereenvoudigd wordt. Om in de toekomst toch de kwaliteit van de gebouwde omgeving te behouden, moet welstandszorg worden aangepast aan die veranderende omstandigheden. Daarom onderzoekt de gemeente samen met Gear Coöperatie de mogelijkheden om te komen tot ‘Welstand met draagvlak’.

Uitnodiging

Wij vragen bewoners om mee te denken over de kernwaarden (wat past wel en niet bij het dorp) van Jirnsum. U bent op 31 januari om 19:30 van harte welkom in MFC it Kattehûs om hierover met ons van gedachten te wisselen. Uw aanwezigheid en inbreng is daarbij van grote waarde. Op 28 februari staat een vervolgavond gepland, waarbij we de uitkomsten van de eerste avond bespreken en opnieuw met elkaar in gesprek gaan over dit onderwerp. Laat uw stem horen op 31 januari en 28 februari.

DINSDAG 31 JANUARI 19.30 – 21.30 (inloop vanaf 19:00)

LOCATIE: MFC IT KATTEHÛS RIJKSWEG 180, JIRNSUM
Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen