Nieuws no image

Gepubliceerd op 15 juli 2005 | door Redactie

0

Watersportsector in Fryslân wil uitbreiden

Enkele weken geleden is een soortgelijk onderzoek gepresenteerd dat betrekking heeft op de landrecreatie (campings, bungalowparken, groepsaccommodaties, etc.). Gelijk aan de resultaten van dat onderzoek, is gebleken dat ook binnen de watergebonden recreatie (jachthavens, botenverhuur en jachtwerven) behoefte is aan uitbreiding. 61% van de ondernemers in de watersportsector heeft behoefte om uit te breiden. Het merendeel van deze ondernemers ondervindt belemmeringen in hun uitbreidingen. Eén van deze belemmeringen is het gebrek aan ruimte voor uitbreidingen. Oorzaak hiervan is dat bestemmingsplannen niet voldoende ruimte bieden.

In het voorontwerp streekplan 2006 komt naar voren dat de provincie de Friese recreatie een kwaliteitsimpuls wil geven en bereid is daar fysieke ruimte voor vrij te maken. Dit is nodig om de concurrentiepositie van de sector te waarborgen en meer toeristen naar Fryslân te trekken. In de praktijk is het beleid nog veelal gericht op kleinschalig toerisme.

De ondernemers die geen belemmering bij de uitbreiding ondervonden geven aan dat dit te maken heeft met goede communicatie en samenwerking tussen overheid en ondernemers. Geconcludeerd word dat door meer samenwerking en overleg de kwaliteitsimpuls die de provincie wenst kan worden bewerkstelligd.

Toeristisch platform In het rapport worden aanbevelingen gedaan om een betere samenwerking tot stand te brengen. De oprichting van een toeristisch platform zou een uitkomst zijn. Dit platform vormt een knooppunt van kennis, informatie, initiatieven en fondsen voor de toeristisch-recreatieve sector. Daarnaast zal het platform een regisserende rol moeten krijgen en een breed overzicht moeten hebben hoe kwaliteit en samenwerking binnen de sector in de provincie Fryslân gestalte moet krijgen.

Vanuit dit oogpunt zal de Verhoeve Groep zich meer gaan richten op deze sector en is zij voornemens met participanten een belangrijke schakel te vormen tussen overheid en bedrijfsleven.
Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen