Nieuws

Gepubliceerd op 25 april 2022 | door Redactie

0

Welke bouwwerken moeten we bewaren voor de toekomst?

Denk met de gemeente mee over nieuwe gemeentelijke monumenten!

Wat zijn volgens u monumentwaardige gebouwen en andere bouwwerken in uw omgeving? Laat het de gemeente weten!

Gemeentelijke monumenten kunnen onroerende goederen zijn, zoals gebouwen, bruggen, parken en bijvoorbeeld een bijzonder hek. Maar ook delen of onderdelen van een gebouw. Monumenten moeten voldoen aan de criteria die zijn vastgelegd in de gemeentelijke Erfgoedverordening (2018).

Stuur uw suggesties voor potentiële monumenten met adres en een korte toelichting naar: monumentenzorg@leeuwarden.nl.

 

In 2014 en in 2018 is de gemeente Leeuwarden  gegroeid in omvang, maar ook in aantal bijzondere plekken en gebouwen. Grondgebied van de voormalige gemeenten Boarnsterhim, Littenseradiel en Leeuwarderadeel is bij de gemeente Leeuwarden gekomen. Binnen de oude gemeentegrenzen van Leeuwarden zijn veel bijzondere huizen, bruggen en kerken al beschermd voor de toekomst door een aanwijzing als monument. Dankzij deze aanwijzing kunnen eigenaren ook advies en financiële steun krijgen bij het in stand houden van hun monument.

Waarom belangrijk?
De gemeente wijst de komende jaren nieuwe gemeentelijke monumenten aan in het gebied dat in 2014 en 2018 bij de gemeente is gekomen. Waarderen van en investeren in erfgoed draagt bij aan het behoud van het historische karakter van dorpen en het landelijk gebied. De gemeente doet daarom aan historische verenigingen, monumentenstichtingen, dorpsbelangen en inwoners de oproep om mee te denken over bouwwerken die moeten worden behouden voor de toekomst.

Stap voor stap
We beginnen in het zuidoostelijke deel van de gemeente. Dat zijn de dorpen Wergea, Warstiens, Warten, Eagum, Idaerd, Reduzum, Friens, Grou en Jirnsum. Later volgen het vroegere Littenseradiel en Leeuwarderadeel. Gebouwen die organisaties en inwoners aandragen worden niet zomaar gemeentelijk monument. Want er wordt eerst goed onderzoek gedaan. Ook willen we eigenaren goed informeren over wat de status van gemeentelijk monument betekent, voordat de gemeente een besluit neemt.

Meer informatie over het gemeentelijke monumenten project dat bestaat uit een onderzoeksfase en een aanwijzingsfase is te vinden op de website van de gemeente Leeuwarden. Kijk op: www.leeuwarden.nl/monumenten.

Of bekijk de informatiefolder Infoblad GM project pdf
Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen