Plaatselijk Belang no image

Gepubliceerd op 18 januari 2003 | door Redactie

0

Werkgroepen voor ontwikkelen dorpsvisie volledig bemand

De intentie was om voor de vier benoemde werkgroepen ieder vijf vrijwilligers te zoeken en te benaderen. De invulling zou, i.v.m. een strakke planning van de Ferieniging Lytse Doarpen, vóór half januari 2003 gerealiseerd moeten zijn. Deze groep mensen moet dan vervolgens in de maanden maart en april keukentafelgesprekken organiseren, stellingen bij groeperingen deponeren en/of via andere wegen de vereiste informatie tot zich krijgen. Daarna dienen ze alle gegevens uit te werken en een conceptvisie op te stellen.

Plaatselijk Belang is eerst op zoek gegaan naar vier voorzitters. Deze opdracht werd binnen twee weken afgerond. Vervolgens werd in samenwerking met de voorzitters naar vrijwilligers gezocht die de groepen moesten completeren. Ook deze taak werd met zeer goed gevolg afgewerkt. Van de totaal 27 benaderde personen hebben 21 toegezegd mee te willen doen aan het project. Een geweldige ‘score’, zeker als je bedenkt dat het de laatste jaren steeds moeilijker wordt vrijwilligers te vinden.

De inhoud van het project sprak de leden van de werkgroepen meteen aan. Het gaat immers over welke koers het dorp en haar inwoners de komende jaren willen varen. En dat op velerlei gebied. Er zijn tot dusver twaalf thema’s benoemd. Ieder werkgroep behandelt een aantal van deze thema’s.

Hier volgt per werkgroep een opsomming van de thema’s en de leden die de uiteindelijke visie gestalte moeten geven.
Werkgroep A: Wonen, Zorg en Welzijn
Leden: Hans Menkveld (vz), Jitske Rozema, Maaike Tuttel, Renee Ruiten en Jos Reintjes
Werkgroep B: Infrastructuur, Groen- en Parkeervoorzieningen
Leden: Sake Janse (vz), Rianna Elzinga, René van der Meer, Tjeerd Buursma en Jan van Balen
Werkgroep C: Sport, Toerisme en Recreatie
Leden: Ingrid Spel (vz), Hinke van Steen, Hermien vd Meer, Marcel Terra en Sake Weiland
Werkgroep D: Bedrijven, Voorzieningen en Werkgelegenheid
Leden: Piet Elzinga (vz), Hilda vd Hooft, Ria Roorda, Ronald Rotteveel en Bert de Jong

Boven de werkgroepen is een commissie geformeerd, welke bestaat uit Jettina Valk (PB), Sije Bennie Dijkstra (PB), Jeltsje Spel en de voorzitters van de werkgroepen. Deze commissie heeft tot belangrijkste taak het coördineren van de gehele missie.
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen