Nieuws

Gepubliceerd op 22 maart 2015 | door Redactie

0

Werkzaamheden Sylsbrêge gaan van start

Afgelopen week hebben de omwonenden van de Grousterdyk onderstaande brief ontvangen van de Provinsje Fryslân.

Geachte mevrouw/heer,
Al enige jaren wordt gesproken over het vernieuwen van de Sylsbrêge. We zijn nu zover dat er daadwerkelijk met het werk kan worden begonnen. Na de zomer zal de sloop en de nieuwbouw van de brug starten. Maar eerst moeten alle kabels en leidingen die rondom de brug in de grond zitten worden verplaatst. Het gaat dan bijvoorbeeld om de hoofdgasleiding, de elektra, de TV-kabel, internet, telefoon en waterleiding. Daarvoor is het nodig dat een grondboormachine gangen boort waar later de kabels en leidingen doorheen kunnen. Dat boren gebeurt computergestuurd. Men gaat op een bepaalde plaats de grond in en boort metersdiep onder de weg, het land en ook onder de Boorne en Kromme Grou. Aan de overkant komt de boormachine dan weer boven de grond. Er zijn 4 geboorde gangen nodig (zie kaartje).
Vanaf volgende week begint men al met de eerste werkzaamheden. Het hele proces van het verleggen van de
kabels en leidingen duurt tot de zomervakantie. Aansluitend begint men dan met de sloop en nieuwbouw van
de brug.
Al deze werkzaamheden geven overlast. Die overlast bestaat uit vrachtauto’s met apparatuur langs de haven aan de Grousterdyk en ook op de Grousterdyk, Op’e Syl en op de Reinerswei. Het gaat om behoorlijk grote auto’s en machines. De weg zal dus gedeeltelijk gestremd zijn. Met stoplichten en andere maatregelen wordt het verkeer geregeld. In de haven naar de Grousterdyk komen pontons te liggen, ook om materiaal op te slaan. Die pontons liggen daar enkele weken.
Wij beseffen dat u hinder gaat ondervinden van deze werkzaamheden. Dit is echter niet te voorkomen. We doen natuurlijk onze uiterste best om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Met deze brief stellen we u alvast op de hoogte. Maar waarschijnlijk heeft u nog wel de nodige vragen. Daarom organiseren wij op 2 april een informatieavond voor u als direct omwonende van de Grousterdyk en ook voor alle andere belangstellenden uit het
dorp (zie ook de volgende editie van De Stim). We starten met een toelichting om 20.00u.
Mocht u voor die tijd al vragen hebben dan kunt u die mailen naar j.apperloo@fryslan.nl. Ik zal
dan contact met u opnemen.
Graag ontmoet ik u op de informatieavond.

Hartelijke groet,
Johan Apperloo,
Omgevingsmanager.

Eerste antwoorden op de eerste vragen:

1. Levert het boren ook geluidsoverlast op?
Nagenoeg niet, niet anders dan als er bv een graafmachine staat te draaien. De recyclingmachine staat op de opslagplaats ca 100 meter van de bewoners. Wel wordt voorafgaand aan de boring ca. 10 meter stalen damwand tegen de huidige houten damwand van het haventje aan de Grousterdyk ter bescherming geslagen. Dit gebeurt overdag.

2. Levert het boren ook trillingen op?
Nee.

3. Hoeveel tijd duurt het verleggen van alle kabels en leidingen?
Vanaf week 13 (23 maart) tot ongeveer week 26 (22 juni).

4. Vanaf hoe laat ’s ochtends tot hoe laat ’s middags wordt er gewerkt?
Vanaf 7.00 tot 18.00 uur.

5. Wordt er ook ’s avonds of ’s nachts gewerkt?
Het door de geboorde gangen trekken van de kabels en leidingen moet in één keer plaatsvinden. Dat proces kan niet halverwege stoppen. Als daarvoor nodig is om in de avonduren door te werken dan moet dat wellicht een enkele keer.

6. Hoe groot zijn de pontons die in de haven moeten liggen?
Dit zijn geschakelde pontons, ca 40 m2 ( 10 x 4mtr).

7. Hoe lang moeten die pontons er liggen?
Ca. 2 weken na plaatsing.

8. Zullen de aanwonenden gewoon bij hun woningen kunnen komen?
Ja, en anders treffen we voorzieningen d.m.v. rijplaten.

9. Hoe wordt het verkeer geregeld?
Op de Grousterdyk met verkeerslichten en met snelheidsbeperking 30 km Op andere plekken komt een voorziening/omlegging met kunststof-rijplaten voor de fietsers met permanente verlichting.

10. Zullen er ook tijdelijke complete stremmingen zijn?
Zoals nu staat, mogelijk 1 dag ivm aanleggen van een mantelbuis voor KPN.

Heeft u meer vragen, mail gerust naar j.apperloo@fryslan.nl

 
Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen