Plaatselijk Belang no image

Gepubliceerd op 18 oktober 2004 | door Redactie

0

Woonwille gaat vier straten herstructureren

Woonwille heeft het plan in samenwerking met de gemeente ontwikkeld. Het herstructureringsprogramma wordt in december van dit jaar ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. ‘Vernieuwd Boarnsterhim’ schetst de contouren van een integrale aanpak van sociale huurwoningen en de aangrenzende woonomgeving.

Voor Jirnsum komen de volgende straten hiervoor in aanmerking: Douwemastrjitte, Dekemastrjitte (beide inclusief Dekemahiem), De Terp en het Veltmanhofke. Een aantal woningen in deze straten voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd én aan die van nieuwe huurders. Het wordt hier en daar dus echt tijd voor een kwalitietsimpuls.

De speerpunten in dit groots opgezette plan zijn realiseren van een voldoende aanbod voor jongeren en geschikte woningen voor ouderen, al dan niet in combinatie met zorg. Er zal te zijner tijd samen met de bewoners en Plaatselijk Belang (dorpsvisie!) een wijkontwikkelingsplan worden opgesteld.


Stuk van Dekemahiem aan de Douwemastrjitte


Veltmanhofke


Langdurige leegstand aan Douwemastrjitte
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen