Nieuws

Gepubliceerd op 30 november 2016 | door Redactie

0

Wordt de Mauritiuskerk gesloopt?

Sloop dreigt voor de Mauritiuskerk aan de Rijksweg. De voormalige Nederlands Hervormde Kerk staat al 6 jaar te koop. De ondernemer die het kerkgebouw wilde kopen, heeft zich op het laatste moment teruggetrokken, omdat de procedure van het wijzigen van het bestemmingsplan meer tijd zou gaan kosten dan hij van te voren verwachtte. Het kerkbestuur zit nu met de handen in het haar. Zij hopen dat de Doarpskorporaasje wat kan betekenen, maar mocht dat niet zo zijn dan vragen ze een sloopvergunning aan. Dat schrijven de kerkrentmeesters in een Open Brief aan de inwoners van Jirnsum. Deze brief kunt u hieronder lezen.

Aan alle inwoners van Jirnsum

Met deze open brief willen we u laten weten dat de verkoop van de voormalige hervormde kerk op het laatste moment is geannuleerd, doordat de koper zich heeft teruggetrokken. Dat besluit is genomen nadat gebleken was dat de procedure voor de wijziging van het bestemmingsplan veel meer tijd in beslag zou gaan nemen dan men van tevoren verwacht had.

U begrijpt dat wij als kerkbestuur zeer teleurgesteld zijn. Toen de kerk zes jaar geleden te koop kwam, hebben we bepaald dat een nieuwe eigenaar moest kunnen garanderen dat het gebouw een goede toekomst tegemoet zou gaan. Hij moest over voldoende financiën en inkomsten beschikken om het gebouw te kunnen onderhouden. Ook vonden we dat een herbestemming in het dorp moest passen. Het mooiste zou zijn als het dorp er ook nog iets aan zou hebben. En tenslotte vonden we dat we van de nieuwe eigenaar wel konden eisen dat klok-, luid- en vlagfunctie voor Jirnsum behouden zouden blijven.

Meer keren dan we verwacht hadden, vergezelde diaken Sijtze Regtering potentiële kopers bij een rondleiding door de kerk. Telkens waren we weer hoopvol gestemd, maar evenzovele malen haakte men af, omdat men zich verkeken had op de onderhouds- en verbouwingskosten. Ook is het gebeurd dat wij als kerkbestuur aangaven niet verder te willen, omdat aan tenminste een van de drie belangrijkste voorwaarden niet kon worden voldaan. Meer dan eens ging een toekomstige eigenaar ervan uit het gebouw voor 1 euro te kunnen overnemen en daarna zijn gang te kunnen gaan. Vrijwel altijd ontbrak een concreet en goed onderbouwd plan.

Dit voorjaar meldde een recreatieondernemer zich met het voorstel een groepsaccommodatie voor maximaal 20 personen in het pand te beginnen. Hij verwachtte met medewerking van de Gemeente Leeuwarden de wijziging van het bestemmingsplan er binnen een paar maanden door te hebben. Nu de procedure 1 à 2 jaar in plaats van een paar maanden lijkt te gaan duren, haakt hij af. Hij kon van een landelijke geldschieter een lening krijgen maar dan moest de zaak uiterlijk in december rond zijn. In de restauratiewereld is het heel gebruikelijk dat subsidies vervallen, als voor een bepaalde datum niet met het werk gestart is.

Als kerkbestuur zitten we nu met de handen in het haar. Niet vanwege de gemiste verkoopopbrengst van het gebouw. Die was al niet hoog en vanaf het begin hebben we aangegeven dat een charitatieve instelling met een goed plan de kerk desnoods voor een euro kon overnemen. Nee, het grote probleem is dat wij nu echt niet meer weten wat we met de kerk moeten.

Een ondernemer die het gebouw commercieel wil exploiteren, kan op een lange procedure rekenen. Mocht die dan positief voor hem aflopen, dan is het nog maar de vraag of de omgeving blij is met de nieuwe buurman. En voor een woonfunctie is het onderhoud van het gebouw weer veel te duur. Intussen zijn wij als kerkbestuur jaarlijks meer dan 2000 euro kwijt aan vaste lasten. Met een mooie herbestemming in het vooruitzicht is dat geen probleem, maar het is onverantwoord om zoveel geld te pompen in een kansloze kerk.

Op dit moment houden we alle opties nog open.  Via via hebben we gehoord dat het bestuur van de Vereniging Doarpskorporaasje Jirnsum in elk geval nog met ons om de tafel wil om te kijken of zij iets met het gebouw kunnen. Dat gesprek wachten we met grote interesse af. Inmiddels hebben we echter al wel een termijn bepaald, waarbinnen de zaak helder moet zijn. Wanneer genoemde vereniging nieuwe perspectieven kan bieden, nemen we tot 1 januari 2019 de tijd om de herbestemming te realiseren. Mocht echter in een eerder stadium al blijken dat ook zij er geen heil in zien, dan zal een sloopvergunning voor de kerk worden aangevraagd. Zover is het nu dus nog niet. In elk geval hebben we al wel besloten om gas en water af te laten sluiten om kosten te beperken. Ook zullen aan het gebouw geen reparaties meer uitgevoerd worden.

Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Ingwert,

Hendrik Landman en Willem Hansma, kerkrentmeesters

p1030295
Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen