Nieuws no image

Gepubliceerd op 11 juli 2007 | door Redactie

0

Zandbak Himdyk: hoe verder?

Betreft: opheffen zandbak

Geachte bewoners,

Tijdens de dorpsschouw is wederom ter sprake gekomen dat de zandbak aan de Himdyk zou kunnen verdwijnen. Op dit moment is de bak niet meer als zandbak in gebruik en door het niet meer onderhouden is zij een ontsiering in een mooi stukje van uw woonomgeving. Verschillende bewoners hebben gevraagd de bak op te ruimen. Zij stellen voor er parkeerplaatsen te maken. Blijkbaar is er geen behoefte meer aan een zandbak, maar wel aan extra parkeerplaatsen. Plaatselijk Belang wil daarom graag van u weten of u hiermee akkoord kunt gaan, of dat u misschien andere ideeën heeft voor deze plaats. U moet hierbij niet denken aan het herstructureren van de Himdyk. Het betreft slechts de invulling van de locatie van de huidige zandbak. Ook willen we graag weten of met de zandbak ook de bomen en de bankjes moeten worden verwijderd of dat ze moeten blijven staan.
Om als Plaatselijk Belang actie te kunnen ondernemen zal er een redelijke meerderheid voor de verandering moeten zijn en zal minstens 50% van de huishoudens een reactie moeten hebben gegeven.
Het spreekt vanzelf dat wij u van de resultaten op de hoogte zullen stellen en eventuele vervolgstappen n.a.v. dit onderzoekje met u zullen overleggen.
U kunt uw reactie telefonisch en/of schriftelijk doorgeven aan een van de leden van de werkgroep Wonen Verkeer Groen.

Sake Janse, de Slinke 3, 9011 WV, Jirnsum; tel: 602110
email: sakejanse@wanadoo.nl

Bartele Kramer, Gravinnewei 22; 9011 XC, Jirnsum; tel: 601190
email: Bykramer@chello.nl

Baukje Terwisscha van Scheltinga, Wjitteringswei 3, Jirnsum; tel: 601483
email: baukje.tvs@hetnet.nl

Wij vragen u een reactie te geven vóór 1 augustus 2007.

Met de hartelijke groeten van de werkgroep.
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen