Plaatselijk Belang

Gepubliceerd op 5 maart 2017 | door Redactie

0

Doarps-help-app en voedselcoöperatie op jaarvergadering PBI

Woensdag 29 maart 2017 vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats van Plaatselijk Belang Irnsum. De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in MFC It Kattehûs aan de Rijksweg 180 te Jirnsum. Buiten de reguliere agendapunten zijn er een aantal gevarieerde en interessante zaken die aan de orde zullen komen. Zo kunnen we kennismaken met de mogelijkheden van de voedselcoöperatie en zal wethouder Sjoerd Feitsma kort spreken over Leeuwarden en Jirnsum. Tevens zullen de nieuwste ideeën en ontwikkelingen vanuit de Vereniging Doarpskorporaasje Jirnsum uitgebreid besproken worden door de initiatiefnemers. Tijdens de Fryske Doarpetop is een concreet plan gesmeed om elke buurt en of dorp gebruik te laten maken van een eigen Doarps-help-app. Wij krijgen als een van de eersten daar meer over te horen.  Na afloop van de jaarvergadering is de gelegenheid om met elkaar na te praten onder het genot van een drankje.

Onder agendapunt 7. Bestuurszaken zullen de nieuwe statuten van PBJ besproken worden. Aanleiding hiertoe was de naamsverandering van Irnsum in Jirnsum. De nieuwe statuten zijn ter inzage en belangstellenden kunnen een afspraak maken om de statuten in te kijken, afspraak via secretaris.pbi@gmail.com

Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs. Wij nodigen u uit zodat u op de hoogte kunt blijven over onze activiteiten en de laatste ontwikkelingen in Jirnsum.

Alle vergaderstukken voor de Algemene Ledenvergadering van Plaatselijk Belang Irnsum, treft u hier aan, en als speciale bijlage in De Stim fan Jim.

Erik Pereboom (voorzitter)

E-mail: secretaris.pbi@gmail.com
Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen