Nieuws no image

Gepubliceerd op 6 november 2002 | door Redactie

0

IIsklub Jirnsum overweegt lidmaatschap KNSB op te zeggen

Drie bestuursleden, de karmaster, twee ereleden, twee leden van de kascommissie en twee ‘gewone’ leden waren gisteravond om 20:00 uur in café de Fantast getuige van de jaarvergadering van deze 139 jaar oude vereniging. Mede door de karige opkomst, kon de agenda in vlot tempo worden afgewerkt.
Financieel heeft men de zaken keurig op orde. De kascommissie werd van een nieuw lid voorzien en Jappie Hallema gaf aan de 25 jaar vol te willen maken als bestuurslid en blijft dus ook het komende jaar voorzitter. Hallema deelde mee dat het vaandel van de vereniging weer naar Jirnsum wordt gehaald. Momenteel hangt deze nog in het scheepvaartmuseum in Sneek. Het is de bedoeling dat ze straks in de museumruimte van doarpshûs “it Kattehûs” een mooi plekje krijgt.

Als laatste punt voor de pauze stond genoteerd: “Voorstel opzeggen lidmaatschap KNSB per seizoen 2003/2004”. Ook de rondvraag na de pauze stond voor het grootste deel nog in het teken van dit onderwerp.
Steeds vaker rijst de vraag “Wat krijgen we terug voor het KNSB lidmaatschap?”. Jaarlijks moet er ruim €400 aan lidmaatschapskosten worden afgedragen. In de praktijk blijkt dat dit lidmaatschap niet meer de voordelen biedt van vroeger. Wanneer Jirnsumers deel willen nemen aan KNSB schaatswedstrijden, hoeft de lokale IIsklub bijvoorbeeld niet meer lid te zijn van de schaatsbond. Verder blijkt dat de fanatieke schaatsende Jirsumer een lidmaatschap zoekt bij een vereniging waar men trainers in dienst heeft, en toegang tot de schaatsbaan in het overdekte Thialf. Was het vroeger zo dat de vereniging nog kon rekenen op enkele kaarten voor EK of WK, tegenwoordig moet men al blij zijn als men schriftelijk afbericht krijgt wanneer men (slechts) twee kaartjes aanvraagt. En dat terwijl de Jirnsumer IIsklub ooit nog een pluim van de KNSB ontving omdat het haar contributiegelden altijd keurig op tijd overmaakt.

Een feit is ook dat men in Jirnsum geen baan heeft om officiële wedstrijden te organiseren. Deze schijnt net iets korter te zijn dan de vereiste 100 meter voor KNSB kortebaanwedstrijden. Opzegging van het lidmaatschap betekent tevens dat de schaatsers op de ijsbaan in Jirnsum niet meer verzekerd zullen zijn. Hier is echter al eerder naar gekeken door enkele leden van de vereniging. Het blijkt dat een losse verzekering slechts een klein deel kost van het geld wat nu aan de KNSB wordt afgedragen.
Aangezien de KNSB jaarlijks op 1 oktober wordt betaald zal de volgende vergadering in september 2003 worden gepland. Dan staat dit punt weer op de agenda en is het aan de leden om te stemmen over het wel of niet opzeggen van het lidmaatschap.

Eén argument werd aangevoerd om het lidmaatschap juist niet op te zeggen. Opzegging zou pijn kunnen doen bij de mensen die indertijd de vereniging bij de KNSB hebben aangemeld en groot hebben gemaakt. Maar gezien het feit dat men de besparing op de KNSB kosten direct wil omzetten in een verlaging van de contributie voor de Jirnsumer leden, zullen ook deze mensen met opzegging kunnen leven.

Tot slot werd er tijdens de rondvraag gevraagd of de vereniging ook haar eigen stekje op www.jirnsum.com wenst te hebben. Er werd unaniem besloten om hier op korte termijn mee aan de slag te gaan. Ook de in het afgelopen jaar uitgehaalde grap over het leegpompen van de ijsbaan passeerde hier nog even de revue. De vergadering werd om 21:15 uur gesloten.
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen