De Stim fan Jim


Redactieprotocol
Adverteren in De Stim fan Jim
Postabonnement
Digitaal archief

Dat Jirnsum een actief dorp is, blijkt o.a. uit het feit dat er een eigen dorpskrant wordt uitgegeven. Deze krant verschijnt 10 keer per jaar in een oplage van 600 exemplaren. De Stim is speciaal bestemd voor alle inwoners van Jirnsum.

In de krant komen wetenswaardigheden aan de orde als:
– Activiteiten in het dorp en de nabije omgeving
– Nieuwsagenda
– Informatie over allerlei maatschappelijke, sociale en medische voorzieningen, zoals de huisarts, de peuterspeelzaal, ouderenwerk, de wijkagent, etc.
– Informatie van Plaatselijk Belang Irnsum
– Informatie van de diverse verenigingen (maatschappelijk, cultureel, sport)

Daarnaast schrijft de redactie zelf ook stukken over o.a. wat er in het dorp gebeurt in het heden en wat er is gebeurd in het verleden.

Bijdragen van derden zijn zeer welkom. Heeft u bijvoorbeeld een interessante hobby of wilt iets anders met uw dorpsgenoten delen: laat het ons weten. We organiseren een interview of u stuurt uw eigen tekst naar ons op!

De Stim fan Jim wordt gratis verspreid onder de inwoners van Jirnsum. De uitgave wordt financieel mogelijk gemaakt door Plaatselijk Belang Jirnsum, onze adverteerders en de gemeente Leeuwarden.

De bijdragen voor De Stim fan Jim worden gecontroleerd, samengevoegd en opgemaakt door de volgende redactieleden:
Linda Karsten, Karen Wiersma, Juliët Dijkstra-Elzinga, Jeltsje Spel, Sorsha Vermeij en Marlies Bakker-Stienstra

De redactie van de Stim fan Jim en de redactie van Jirnsumonline vormen samen de Werkgroep Nieuwsredactie. Plaatselijk Belang Jirnsum is het overkoepelend orgaan.

Contact met de redactie Stim kan via: stimfanjim@jirnsum.com


Redactieprotocol

De redactie behoudt het recht kopij te bewerken en indien nodig in te korten of te weigeren. Kopij waarvan de afzender niet bekend is bij de redactie, wordt niet geplaatst. Kopij inleveren via stimfanjim@jirnsum.com of bij één van de redactieleden. Tekst graag in een Word-bestand aanleveren en afbeeldingen (fotos, logos, et cetera) als bijlage.

Adverteren in ‘De Stim fan Jim’

De advertentietarieven voor een hele jaargang zijn als volgt:

1 pagina  € 280,00 formaat = 18 x 13 cm (staand)

1/2 pagina  € 140,00 formaat =  8,5 x 13 cm (liggend)

1/4 pagina  € 70,00 formaat = 8,5 x  6 cm (staand)

 

Advertenties graag in pdf-bestand aanleveren. 

Indien u later in het jaar besluit te adverteren, berekenen we de tarieven die dan van toepassing zijn (u betaalt dus niet voor een heel jaargang als dat niet aan de orde is). Voor eenmalige bedrijfsadvertenties gelden speciale tarieven. U kunt hiervoor de advertentiebeheerder benaderen.

Wilt u adverteren in de Stim? Neem dan contact op via stimfanjim@jirnsum.com

Postabonnement

Woont u niet (meer) in Jirnsum, maar bent u wel graag op de hoogte van wat er gebeurt, dan kunt u postabonnee worden. Voor slechts € 20,- per jaargang sturen wij u de Stim fan Jim toe. Wellicht ook een leuk cadeau idee!

 

Digitaal archief:

2024
Editie januari 2024

2023
Editie december 2023
Editie november 2023
Editie oktober 2023
Editie september 2023
Editie juni 2023
Editie mei 2023
Editie april 2023
Editie maart 2023
Editie februari 2023
Editie januari 2023

2022
Editie december 2022
Editie november 2022
Editie oktober 2022
Editie september 2022
Editie juni 2022
Editie mei 2022
Editie april 2022
Editie maart 2022
Editie februari 2022
Editie janauri 2022

2021
Editie december 2021
Editie november 2021
Editie oktober 2021
Editie september 2021
Editie juni 2021
Editie mei 2021
Editie april 2021
Editie maart 2021
Editie februari 2021
Editie januari 2021

2020
Editie december 2020
Editie november 2020
Editie oktober 2020
Editie september 2020
Editie juni 2020
Editie mei 2020
Editie april 2020
Editie maart 2020
Editie februari 2020
Editie januari 2020

2019
Editie december 2019
Editie november 2019
Editie oktober 2019
Editie september 2019
Editie juni 2019
Editie mei 2019
Editie april 2019
Editie maart 2019
Editie februari 2019
Editie januari 2019

2018
Editie december 2018
Editie november 2018
Editie oktober 2018
Editie september 2018
Editie juni2018
Editie mei 2018
Editie april 2018
Editie maart 2018
Editie januari 2018

2017
Editie december 2017
Editie november 2017
Editie oktober 2017
Editie september 2017
Editie juni 2017
Editie mei 2017
Editie april 2017
Editie maart 2017
Editie februari 2017
Editie januari 2017

2016
Editie december 2016
Editie november 2016
Editie oktober 2016
Editie juni 2016
Editie juni 2016
Editie mei 2016
Editie april 2016
Editie maart 2016
Editie februari 2016
Editie januari 2016

2015
Editie december 2015
Editie november 2015
Editie oktober 2015
Editie september 2015

 

De Stim

 


Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen